ככל ועומדת לך זכות לביטול עסקה, בהתאם לתנאי רכישת המוצר, לתקנון האתר ו/או לחוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981, הנך רשאי/ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים שלהלן:

  1. בע”פ (בטלפון מס’ 03-6762313 או באחת מחנויות הרשת).
  2. בדואר רשום (לכתובת בודי שופ ת.ד 39071 תל אביב מיקוד 61390)
  3. בדואר אלקטרוני (לכתובת הדוא”ל:[email protected] ).
  4. בפקסימיליה (בפקס’ מס’ 03-6742633).
  5. באינטרנט – באמצעות משלוח טופס הודעת הביטול המופיע מטה “דרכי ביטול עסקה”.

לתשומת ליבך, בהיעדר פרטים שיאפשרו לזהות את העסקה ו/או את המוצר/ים מתוך העסקה שהנך מבקש/ת לבטל, יחול עיכוב בביטול עד להבהרת הפרטים באמצעות פרטי הקשר שבידי החברה.

Body Shop
ישמעל 5 בני ברק 

כתובת למשלוח דואר:
ת.ד 39071 ת”א מיקוד 61390
טלפון: 03-6762313 03-6762617
פקס: 03-6742633

[email protected]